Information importante sur les cookies
Telesquis de la Tossa de Alp Das y Urus, S.A. utilise ses propres cookies et ceux de tiers à des fins d'analyse et pour vous montrer des publicités personnalisées basées sur un profil établi à partir de vos habitudes de navigation (par exemple les pages visitées) Vous pouvez autoriser son utilisation ou le refuser, vous pouvez également modifier les paramètres ici
 
Masella
 
Masella
 • Estació d'Esquí Masella
 • Av. Peu de Pistes s|n
  17538 Masella - Alp
  GIRONA

Politique de confidentialité

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA

A17012824

Av. Peu de Pistes s/n. - 17538 - Masella – Girona.

rgpd@masella.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL

Av Peu de Pistes s/n. 17538 Masella - Girona

dpo@windat.eu

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a dpo@windat.eu o Av Peu de Pistes s/n. 17538 Masella - Girona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l'interès legítim del responsable com a base legal, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l'interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

 1. Tractament de les dades de contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions informatives, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.
 • Consentiment de l'interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l'interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de videovigilància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Clàusula de recollida de dades de forfets temporada (adults, sèniors i menors) Recollida DNI, fotos forfet.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats en l'adquisició d'un forfet, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, captació d’imatges per accedir a les instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials.
 • Interès legítim del Responsable: Recollida de documents vàlids necessaris per a la identificació de l'usuari, com el DNI o un altre document identificatiu vàlid.
 • Interès legítim del Responsable: Captura de les imatges necessàries per a la realització de la documentació d'accés al recinte i els seus serveis.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament d'enquestes de satisfacció.
 • Interès legítim del Responsable: Recollida de dades biomètriques mitjançant reconeixement antropomètric per evitar l'ús fraudulent de forfets.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida, seguiment i entrega d’enviaments (requisit contractual).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Clàusula per a recollida de dades de forfets dia amb assegurança d'accidents

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa dels serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del Responsable: Recollida de dades biomètriques mitjançant reconeixement antropomètric per evitar l'ús fraudulent de forfets.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats asseguradores, amb la finalitat d’execució del contracte (requisit contractual)

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de Forfait Alp2500

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats en l'adquisició d'un forfet, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, captació d'imatges per accedir a les instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials.
 • Interès legítim del Responsable: Recollida de documents vàlids necessaris per a la identificació de l'usuari, com el DNI o un altre document identificatiu vàlid.
 • Interès legítim del Responsable: Captura de les imatges necessàries per a la realització de la documentació d'accés al recinte i els seus serveis.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament d'enquestes de satisfacció
 • Interès legítim del Responsable: Recollida de dades biomètriques mitjançant reconeixement antropomètric per evitar l'ús fraudulent de forfets.
 • Interès legítim del Responsable: Cessió de dades forfet a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (La Molina)

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (La Molina), amb la finalitat de donar accés a les instal·lacions de La Molina (requisit contractual)

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de dades de sorteigs

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de la gestió organitzativa i participativa en el sorteig organitzat per l’entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Totes les dades seran eliminades al final del sorteig, respectant sempre els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la participació en el concurs.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.
 • Consentiment de l'interessat: Per al tractament d'imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans utilitzats per l'entitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans d'informació utilitzats per l'empresa per a la publicació d'activitats, amb la finalitat de comunicar imatges per als mitjans informatius de l'empresa.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Linkedin, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.
 • Youtube, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades d'alta clients – contractes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida, seguiment i entrega dels enviaments (requisit contractual).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible per a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l'última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Gestionar el Currículum Vitae lliurat pel candidat per a la realització dels processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible per a un lloc de treball determinat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament de les dades de clients potencials i subscripció newsletter

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, contactar amb la persona i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletter segons l’interès mostrat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendrà cap decisió automatitzada en funció de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte Gestió de clients potencials que s'han interessat pels nostres productes i/o serveis.
 • Consentiment de l'interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis  i/o newsletter segons l'interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: Del propi interessat o de fonts públiques o concretes.

No es tracten categories especials de dades personals (es tracta de dades que revelen l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o pertinença sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, dades de salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d'una persona física).

 1. Tractament de les dades de suggeriments i reclamacions

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa dels suggeriments i reclamacions i recollides si aplica les mesures necessàries. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions referents a la resolució del suggeriment o reclamació.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

 1. Tractament sistema accés als remuntadors

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per evitar el frau en l’ús de forfets a les instal·lacions,  reduir aglomeracions en els punts d'accés als remuntadors. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant la vigència del forfet. En el cas de forfets de temporada les imatges captades s'emmagatzemaran fins a un màxim de 30 dies.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Interès legítim del Responsable: Evitar el frau en l'ús de Forfaits
 • Execució d'un contracte: En el cas del Forfait Alp 2500, cessió de dades forfait a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (La Molina)

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • En el cas del Forfait Alp 2500, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (La Molina), amb la finalitat de donar accés a les instal·lacions de La Molina (requisit contractual)
 • Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, amb la finalitat d'informar d’un possible focus epidèmic a les autoritats. (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

Es tracten les següents categories de dades especials: Imatges antropomètriques.

 1. Tractament de les dades de sortejos cessió Stern Motor SL / GraceEvents SCCP

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió organitzativa i participativa en el sorteig organitzat per l'entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem les bases legals per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la participació en el concurs.
 • Consentiment de l'interessat: Enviament de  comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.
 • Consentiment de l'interessat: Per a la cessió de dades a les empreses promotores (Stern Motor SL/Grace Events SCCP) per a l'enviament de comunicacions comercials dels seus serveis i productes.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Grace Events SCCP, amb la finalitat d'enviament de comunicacions comercials.
 • Stern Motor SL, amb la finalitat d'enviament de comunicacions comercials.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d'aquesta transferència s'ha establert a través de: Consentiment explícit de l'interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TELESQUIS DE LA TOSSA DE ALP DAS Y URUS SA provenen de: El propi interessat.

A Masella, Setembre de 2023


Jour
19/07/2024

Jour
19/07/2024