Informació important sobre Cookies
Telesquis de la Tossa de Alp Das y Urus, S.A. utilitza cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per a mostrar-te publicitat personalitzada sobre la base d'un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple pàgines visitades) Pots permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pots canviar la configuració aquí
 
Masella
 
Masella
  • Estació d'Esquí Masella
  • Av. Peu de Pistes s|n
    17538 Masella - Alp
    GIRONA

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG MASELLA

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG DE MASELLA (TTADUSA) I SUMMERFEST CERDANYA (CERDANYAFEST SL) DEL 17 AL 25/3/2022  

1.- EMPRESA/ES ORGANITZADORA/ES DE LA PROMOCIÓ

L’Empresa TTADUSA amb domicili social a Av. Peu de Pista, s/n 17538 Masella, Alp i identificada amb el CIF A17012824 organitza el sorteig (en endavant, “la Promoció”) en àmbit autonòmic, a desenvolupar a través d’Internet, exclusivament per usuaris residents a Catalunya d’acord amb el disposat en l’apartat de requisits de participació. Sorteig organitzat conjuntament amb Summerfest Cerdanya 2022 (Cerdanyafest SL, amb CIF B16918211). 

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 17 de març de 2022, a les 16.00h, i finalitzarà el dia 25 de març de 2022, a les 23.59h. 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Només podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte d’Instagram

La mecànica del concurs serà la següent: 

  • Seguir els comptes d'Instagram de @masellapirineu i @summerfestcerdanya
  • Posar like a la publicació
  • Mencionar a la persona amb qui compartiries el concert i a l'artista que t'agradaria veure en directe. (Es pot participar tants cops com es vulgui, mencionant a diverses persones).  

 4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

S’escollirà el guanyador de forma aleatòria a través d’Excel. El guanyador serà comunicat durant el dia 26 de març de 2022 través dels perfils d’Instagram de Masella i Summerfest Cerdanya 2022.

El premi consistirà en:

2 entrades al Summerfest Cerdanya 2022 pel guanyador/a (El/la beneficiari/a del premi guanyarà 2 entrades a escollir  de l'artista que més agradi de la cartellera del Summerfest Cerdanya 2022, que es celebrarà a l'agost de 2022 a Puigcerdà) 

El premi no pot ser bescanviat per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. L’Empresa es guarda el dret de modificar el premi si en el dia que s’anuncia el guanyador existeixen problemes que impossibilitin poder donar el premi.

L’Empresa contactarà amb el guanyador els dies posteriors a l'anunci d’aquest.
La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades pel participant no són vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclòs de la Promoció, perdent tot el dret sobre els premis donats en virtut d’aquesta promoció.

L’Empresa es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No és permetrà comentaris o opinions el qual el seu contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriós o discriminatoris o que puguin vulnerar els principis dels drets fonamentals d’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. L’Empresa no es fa responsable dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants en la Promoció i que en qualsevol moment poden ferir la sensibilitat d’altres Participants.

La participació en la present Promoció, així com la publicació de comentaris que es realitzen per part dels Participants en les publicacions no podran vulnerar sota ningun concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

Si és descobrís per part de l’Empresa, l’ús de medis fraudulents per la participació, així com bots en els comentaris, el premi no li serà adjudicat.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, l’Empresa no es responsabilitza de les possibles perdudes, robatoris, retard o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que poden afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el Participant respecte el premi que obtingui d’aquesta Promoció.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o en cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el “gaudiment” total o parcial del premi.
En cas que aquesta Promoció no és pogués realitzar, bé per frau detectat en aquesta, errors tècnics o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Empresa i que afecti el normal desenvolupament del Sorteig, l’Empresa es reserva el dret a cancel·lar, modificar o suspendre la mateixa, incloent el post de participació.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’Empresa responsable del tractament de les seves dades és TTADUSA, amb domicili social a Av. Peu de Pista, s/n 17538 Masella, Alp i número CIF A17012824.

De conformitat amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l'acceptació d’aquestes Bases Legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades en un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat del seu resultat, i tramitar l’entrega del premi.

L’informem que pot exercir el seu dret d’Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades a través de l'enviament d’un correu a masella@masella.com o bé, a través d’una carta dirigida a la següent direcció, Av. Peu de Pista, s/n 17538 Masella, Alp, adjuntant en ambdós casos una còpia del document d’identitat.

Sin perjudicar a qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tingui residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no haver satisfet l'exercici dels seus drets.

És per això que el Participant declararà haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar les bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en la Promoció.

El simple fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en el sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual s’hi ha desenvolupat la mateixa.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Bases Legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que és pogués plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases als Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del Participant.

Contacte
Estació d’Esquí
Escola d'Esquí i Snowboard
Feiners: 8,30 a 16,30 h
Festius: 11,00 a 14,00 h