Informació important sobre Cookies
Telesquis de la Tossa de Alp Das y Urus, S.A. utilitza cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per a mostrar-te publicitat personalitzada sobre la base d'un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple pàgines visitades) Pots permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pots canviar la configuració aquí
 
Masella
 
Masella
 • Estació d'Esquí Masella
 • Av. Peu de Pistes s|n
  17538 Masella - Alp
  GIRONA

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG MASELLA I STERN MOTOR

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG MASELLA I STERN MOTOR

1.- EMPRESA/ES ORGANITZADORA/ES DE LA PROMOCIÓ

L’Empresa TTADUSA amb domicili social a Av. Peu de Pista, s/n 17538 Masella, Alp i identificada amb el CIF A17012824 organitza el sorteig (en endavant, “la Promoció”) en àmbit autonòmic, a desenvolupar a través d’Internet, exclusivament per usuaris residents a Catalunya d’acord amb el disposat en l’apartat de requisits de participació.

La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de Masella

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 1 del mes 12 de 2021 a les 09.00h i finalitzarà el dia 6 del mes 12 de 2021 a les 21.00h.

L’Empresa es reserva la facultat de no procedir a portar a terme l’acció promocional si per les dates reflectides d’inici de la mateixa no s’ha registrat una participació mínima de 50 usuaris.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

 • Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin majors de 18 anys (o algun dels acompanyants ho sigui).
 • Podran participar aquelles persones que disposin de carnet de conduir B (o algun dels acompanyants ho sigui).
 • Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte d’Instagram.
 • Els Participants hauran de comentar la publicació etiqueta'n a 3 usuaris més durant el període de participació.
 • Els Participants han de compartir a les seves històries, la fotografia escollida, etiquetant als perfils de @masellapirineu i @sternmotoroficial. En cas d’usuari privat, aquest haurà d’enviar una captura de pantalla del contingut publicat per poder participar.

 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

S’escollirà el guanyador de forma aleatòria a través d’Excel. El guanyador serà comunicat el dia 7 del mes 12 de 2021 a través dels perfils d’Instagram de Masella i SternMotor.
El premi consistirà en:
- Ús d’un Mercedes Durant les dates del 17/12 al 19/12
- 4 forfets de dia pel 18/12
- 4 forfets de dia pel 19/12
- Dinar per 4 persones a l’estació de Masella, al restaurant PLA DE MASELLA data 18/12
- Dinar per 4 persones a l’estació de Masella, al restaurant Can Ventura de Coma Oriola data 19/12
- Dues nits a l'Hotel La Collada **** amb esmorzar i sopar inclòs. Amb accés al SPA. (nit del 17/12 i nit del 18/12).

El premi no pot ser bescanviat per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. L’Empresa es guarda el dret de modificar el premi si en el dia que s’anuncia el guanyador existeixen problemes que impossibilitin poder donar el premi.

L’Empresa contactarà amb el guanyador els dies posteriors a l'anunci d’aquest.
La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels Participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades pel participant no són vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclòs de la Promoció, perdent tot el dret sobre els premis donats en virtut d’aquesta promoció.
L’Empresa es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No és permetrà comentaris o opinions el qual el seu contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriós o discriminatoris o que puguin vulnerar els principis dels drets fonamentals d’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. L’Empresa no es fa responsable dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants en la Promoció i que en qualsevol moment poden ferir la sensibilitat d’altres Participants.

La participació en la present Promoció, així com la publicació de comentaris que es realitzen per part dels Participants en les publicacions no podran vulnerar sota ningun concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

Si és descobrís per part de l’Empresa, l’ús de medis fraudulents per la participació, així com bots en els comentaris, el premi no li serà adjudicat.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, l’Empresa no es responsabilitza de les possibles perdudes, robatoris, retard o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que poden afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el Participant respecte el premi que obtingui d’aquesta Promoció.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o en cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el “gaudiment” total o parcial del premi.
En cas que aquesta Promoció no és pogués realitzar, bé per frau detectat en aquesta, errors tècnics o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Empresa i que afecti el normal desenvolupament del Sorteig, l’Empresa es reserva el dret a cancel·lar, modificar o suspendre la mateixa, incloent el post de participació.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’Empresa responsable del tractament de les seves dades és TTADUSA, amb domicili social a Av. Peu de Pista, s/n 17538 Masella, Alp i número CIF A17012824.

De conformitat amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l'acceptació d’aquestes Bases Legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades en un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat del seu resultat, i tramitar l’entrega del premi.

L’informem que pot exercir el seu dret d’Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades a través de l'enviament d’un correu a masella@masella.com o bé, a través d’una carta dirigida a la següent direcció, Av. Peu de Pista, s/n 17538 Masella, Alp, adjuntant en ambdós casos una còpia del document d’identitat.

Sin perjudicar a qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tingui residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no haver satisfet l'exercici dels seus drets.

És per això que el Participant declararà haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar les bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en la Promoció.

El simple fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en el sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual s’hi ha desenvolupat la mateixa.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Bases Legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que és pogués plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases als Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del Participant.

 

Contacte
Estació d’Esquí
Escola d'Esquí i Snowboard
Feiners: 8,30 a 17,00 h
Festius: 8,00 a 17,00 h

Dia
27/01/2022

Pistes
52

km esquiables
59

Remuntadors
15

Desnivell
935m - 100%

Gruix
40cm/90cm

Qualitat
pols

Dia
27/01/2022

Pistes
52

km esquiables
59

Remuntadors
15

Desnivell
935m - 100%

Gruix
40cm/90cm

Qualitat
pols